Sport Shooting Club
DigitalH

Vaša prihláška bude prehodnotená

Vašu prihlášku prehodnotíme a odpovieme Vám v priebehu 1 týždňa.

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ PRED PODANÍM PRIHLÁŠKY

Ročné členské na rok 2024 je stanované vo výške 25 EUR.

Táto platba v sebe zahŕňa 20 EUR ročné členské v Slovenskom Streleckom Zväze. V cene je zahrnutá aj jednorázová položka na vydanie členského preukazu Slovenského Streleckého Zväzu v hodnote 2 EUR.
Zvyšné 3 EUR (resp. 5 EUR v následných rokoch) budú použité na korešpondeciu medzi klubom, streleckým zväzom, PZ SR a Vami, tlač potvrdení, klubové poplatky zväzu, atď.

Prosíme prihláste sa do integrovaných sociálnych sietí pred vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára. Ak nie sú zobrazené údaje zo sociálnych sietí, tak prosím znovu načítajte túto stránku.

INFORMÁCIE ZO SOCIÁLNYCH SIETÍ

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA